‹ Se alle nyheter Mann i rullestol på vei inn til møte

Webinar om Universell utforming og rømning

10. juni 2021

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn - utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. I dette webinaret går vi nærmere inn på hvordan dørmiljøet påvirkes av lovverket knyttet til Universell utforming og rømning, samt hvordan en løser dette i praksis.

Tema:

Hvordan påvirkes dørmiljøet av lovverket knyttet til Universell utforming og rømning og hvordan løser vi dette i praksis?

Agenda:

  • Kort historikk om Universell utforming
  • Hva er Universell Utforming i dørmiljøet?
  • Hvor og hvordan reguleres Universell Utforming? 
  • UU og rømningskrav går tett sammen.
  • Rømningskrav i forskjellige typer bygg.
  • EN-NS16005 krav om sikkerhetssensorer. 


Målgruppe:

Webinaret er gratis og passer for Entreprenører, Arkitekter, Eiendomsutviklere, Driftspersonell samt Lås og sikkerhetsansvarlige. 

Tidspunkt:
16. Juni 09:00 - 11:00

Foredragsholder:
Øyvind Granberg har jobbet i sikkerhetsbransjen i over 20 år, er utdannet låsesmed og jobber som teamleder for kalkulasjon og beskriverteamet i nasjonal salgsavdeling i CERTEGO.

For mer informasjon om webinaret, kontakt gjerne Øyvind på oyvind.granberg@certego.no.

‹ Se alle nyheter