‹ Se alle nyheter
Fra venstre: John Iver Ødegaard, KAM CERTEGO, Knut Willy Rydz Larsen, Salgssjef og leder for Nasjonal Salgsavdeling i CERTEGO og Anniken Østbye salgskoordinator CERTEGO.

Vinmonopolet fornyer avtalen med CERTEGO

13. oktober 2022

Vinmonopolet fornyer avtalen med CERTEGO på leveranse av lås og beslag for deres butikker. CERTEGO har hatt denne avtalen siden 2009 og fornyelsen gjelder nå i 2 år med opsjon på 1+1 år.  

Avtalen er landsdekkende og gjelder levering og montasje av låssystemer, samt deler som låskasser, låsskilt, sylindre, ekstra nøkler og annet relevant utstyr.  
 
Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget er pris og utrykningstid ved hasteoppdrag vektet med henholdsvis 70 og 30 %. Det var tre tilbydere i denne tilbudskonkurransen og CERTEGO fikk som eneste leverandør beste karakter på begge disse kriteriene. Ifølge tildelingsbrevet leverte CERTEGO lavere pris både på timespris og produkter, og de kunne tilby best (kortest) utrykningstid. 

Dette er en avtale vi har hatt i 13 år og vi er svært stolte over at Vinmonopolet igjen velger CERTEGO. Her får vi vist våre kvaliteter og noe av det som gjør CERTEGO unik som leverandør; rask og personlig service, geografisk tilstedeværelse over hele Norge og ikke minst konkurransedyktige priser på timer og materiell.

Knut Willy Larsen,
Salgssjef og
leder for Nasjonal Salgsavdeling i CERTEGO. 

Avtalen blir håndtert av CERTEGO sin nasjonale avdeling, som jobber med nasjonale rammeavtale kunder. Dette er kunder som ofte har en geografisk spredning av sine avdelinger og som ønsker en sentralisert forhandlet avtale og et hovedkontaktpunkt for service og kommunikasjon. 

 

For ytterligere informasjon kontakt:  
Knut Willy Larsen  
Salgssjef / Leder for Nasjonal Salgsavdeling, CERTEGO Norge  
knut.willy.larsen@certego.no   / Tel: +47 977 33 966  


Om Vinmonopolet 
Vinmonopolet har enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig 
aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Om CERTEGO 
CERTEGO er en nordisk ekspert på adgangs- og overvåkningsløsninger. Våre dyktige medarbeidere prosjekter, installerer og administrerer bærekraftige og smarte løsninger innen lås, adgangskontroll, kamera og alarm – komplette sikkerhetsløsninger for eiendommens hele livssyklus. CERTEGO finnes på over 70 steder i Norden, har over 1200 ansatte og omsetter for over NOK 2 milliarder. Vår kunnskap og erfaring sikrer at vi er en trygg partner for kunder på tvers av alle bransjer.

‹ Se alle nyheter