‹ Se alle nyheter

Varsel om Force Majeure

26. mars 2020

Utbruddet av Coronaviruset har satt oss alle i en meget spesiell og utfordrende situasjon. CERTEGO Norge AS betjener det norske markedet med varer og tjenester. Med bakgrunn i dagens situasjon er det nødvendig å ta forbehold mot våre normale leveringsbetingelser.

Vi har fortsatt en god produksjonsevne, og det er ingen indikasjoner fra våre leverandører om akutte leveranseproblemer, men situasjonen kan endre seg raskt og drastisk fremover. Dette gjelder høyst sannsynlig også for våre leverandører av varer. Derfor ønsker vi å gi dere en informasjon om at vi nå er i en situasjon knyttet til Force Majeure.

Dette innebærer at det kan oppstå situasjoner der vi ikke kan oppfylle våre avtaler, som for eksempel:

Leveringsevne

Vår leveringsevne avhenger av hva som skjer i produksjon, logistikksentre og transport nasjonalt og globalt.

Leveringstid

Vår leveringstid er avhengig av leveranser fra våre produsenter. Vi har fokus på våre kritiske produkter og vil igangsette ekstraordinære tiltak for å sikre leveranse av disse.

Prisjusteringer

På grunn av dagens urolige økonomiske situasjon med blant annet et sterkt fall i kronekursen, kan det på grunn av importerte varer komme ekstraordinære prisjusteringer fra våre leverandører. Det vil vi i så fall varsle om i særskilt skriv.

Innfører en rekke tiltak

Vi i CERTEGO Norge vil gjøre alt vi kan for å opprettholde en så tilnærmet normalsituasjon som mulig og har et mål om et godt samspill med våre samarbeidspartnere også i krisesituasjoner som vi nå er oppe i. Vi har derfor tatt våre forholdsregler, innført en rekke tiltak for å begrense smitte og følger de retningslinjer som FHI til enhver tid setter.

All fysisk kontakt med våre kunder er avlyst eller innstilt inntil videre, bortsett fra våre teknikere som gjør operasjonelle oppdrag med strenge retningslinjer. Vi har daglig kontakt med våre forbindelser via Teams og telefon og er godt bemannet til fortsatt å kunne yte god service til dere.

Oslo 26. mars 2020

Rolf Gunnar Reisænen
Adm. direktør

‹ Se alle nyheter