‹ Se alle nyheter

Tiltak for å redusere koronasmitte via dørhåndtak og kortlesere

13. mars 2020

Dørhåndtak og andre komponenter på dørmiljøet er blant de verste smittekildene. For å bidra til å bremse smitte av koronavirus har vi følgende oppfordring til alle som har ansvar for et dørmiljø.

  • Sikkerhetsnivå på kortlesere bør settes til «Kun Kort» på dagtid. Ved å ta bort kravet om å taste kode unngår man fysisk kontakt med tastaturet. Vi bistår gjerne med endring og omprogrammering av adgangsgrupper, tilgangsbegrensning o.l. på alle våre adgangskontrollsystemer.

  • Kunder med dørautomatikker oppfordres til aktivt å benytte albue/sensorkontakter for betjening av dør. Da unngås fysisk kontakt med dørhåndtaket. Vurder ekstra skilting om oppfordring til bruk av albue/sensorkontakt.

  • Hyppig renhold av dørvridere og bøylehåndtak

Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller kortleser. Forskning antyder at coronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager. For dører med mye trafikk bør man vurdere installasjon av automatisk døråpner som muliggjør kontaktfri åpning av døren, eventuell åpning med albuekontakt.

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, kontakt oss på telefon 09145 eller send en e-post til post@certego.no
‹ Se alle nyheter