‹ Se alle nyheter Tre representanter fra Certego som smiler.

Statnett gir CERTEGO fornyet tillit

25. november 2019

CERTEGO og Statnett har signert avtale om uttak av det siste opsjonsåret på eksisterende rammeavtale. Avtalen omfatter montasje av lås & beslag og service på Statnetts 200 lokasjoner over hele Norge.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11.000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett og CERTEGO signerte i juli 2015 en 3 års avtale med mulig opsjon på 1+1 år.

CERTEGO har vært en verdifull og pålitelig partner i en tid preget av mange utfordrende prosjekter og økt fokus på sikkerhet. Statnett har fornyet rammeavtalen vi inngikk i 2015 og ser frem til å fortsette samarbeidet

Steinar Johnsen, Avdelingsleder Anleggsanskaffelser og Etterlevelse i Statnett.

CERTEGO har opprettet et eget dedikert serviceteam for oppdragene for Statnett, med fast prosjektleder som styrer leveransene. Så langt i avtalen har dette teamet utført 6000 arbeidstimer uten registrerte skader.

Vi mener vår suksess med dette prosjektet har bestått av god koordinering med høyt fokus på struktur og planlegging. Vår prosjektleder har i samarbeid med faglig dyktige teknikere hos oss gjennomført oppdraget i henhold til oppdragsgivers forventninger til kvalitet og leveranse, sier Knut Willy Larsen, Salgssjef i CERTEGO AS.

Avtalen har en samlet verdi på ca. 25 millioner kroner over 5 år. 

‹ Se alle nyheter