‹ Se alle nyheter

Rolf Gunnar Reisænen blir ny administrerende direktør i CERTEGO Norge

26. januar 2018

Rolf Gunnar Reisænen blir ny adm.dir for CERTEGO Norge fra 1. mars 2018. Rolf vil rapportere til adm.dir. CERTEGO Skandinavia, Lars Nilsson. Reisænen har jobbet i sikkerhetsbransjen i over 25 år i ulike lederroller, og har utstrakt erfaring innenfor salg, operasjonell drift, service og vakttjenester.


Sikkerhets- og ledererfaring

Han har i perioden 2005 til 2014 innehatt stillingen som adm.dir i NOKAS Aviation Security AS (tidligere G4S Aviation Security AS (Sikkerhetskontroll på Oslo Lufthavn), samt vært direktør i G4S Secure Solutions (vaktvirksomheten) med tilsammen over 800 millioner i omsetning og 1100 ansatte.

Fra høsten 2014 har han vært regionsdirektør øst i TOMA Facility Services AS, og daglig leder og medeier i TOMA Security AS.  I disse rollene har Rolf Gunnar hatt det overordnet resultatansvar for årlig omsetning pålydende MNOK 300 med tilhørende 550 ansatte.

Komplette sikkerhetsløsninger er framtiden

Etter mange år innenfor vekterdelen av sikkerhetsbransjen ser jeg frem til å lede CERTEGO Norge AS som fokuserer på tekniske sikkerhetsløsninger i et marked jeg kjenner godt fra før. Selskapet har slik jeg vurderer det veldig gode muligheter til å lykkes i et marked hvor fokus på komplette sikkerhetsløsninger blir stadig viktigere for å vinne markedsandeler.

Reisænen legger til: 

Som et relativ ny merkevare i Norge og jeg tror det ligger et potensiale for økte markedsandeler ved å gjøre selskapet mer kjent blant potensielle kunder. Det ser jeg frem til å bidra til sammen med de mange dyktige medarbeiderne i selskapet.

En perfekt profil

Jeg er veldig glad for at Rolf Gunnar vil bli med oss og fortsette reisen med å utvikle CERTEGO i Norge. Hans erfaring fra sikkerhetsvirksomheten og sterke lederskapskapasiteter vil være en perfekt profil for våre medarbeidere i CERTEGO Norge, sier Lars Nilsson, adm. dir CERTEGO Scandinavia.

Interim adm.dir Ulf Dahlgren vil jobbe i CERTEGO frem til og med 2. mars for å sikre en god overføring til Rolf Gunnar.

Jeg vil samtidig rette en stor takk for Ulf sitt engasjement og innsats i å lede CERTEGO Norge i sitt midlertidige engasjement, sier Lars Nilsson.

‹ Se alle nyheter