‹ Se alle nyheter

Låsgruppen blir CERTEGO og tar føringen i Skandinavia

25. mars 2015

I dag lanserer vi vårt nye navn CERTEGO og legger Låsgruppen bak oss. Samtidig blir vi en ledende leverandør av komplette sikkerhetsløsninger nasjonalt og i Skandinavia.

- Vi har allerede i dag både lokale, nasjonale og skandinaviske kunder. Nå vil vi med navnendringen at flere kunder i alle kategorier skal oppdage vår brede kompetanse og faglige dyktighet. Det finns i dag ingen annen leverandør som kan tilby samme tilhørighet og sortiment som oss, sier Svein H. Dahle, Adm. Dir. CERTEGO Norge, tidligere Låsgruppen.

Tre selskaper styrker hverandre

Det er de tre selskapene Låsgruppen AS, svenske Swesafe AB og danske Låsepartner A/S som nå samles under ett navn i Skandinavia, noe som skaper store muligheter for kunder med virksomhet i flere land. Samtidig opprettholdes den sterke, lokale forankringen nær kundene i respektive land.

CERTEGOs virksomhet er fullt innstilt på å utvikle og levere løsninger som tilfredsstiller trygghet og sikkerhet. Våre kunders behov går mot mer avanserte sikkerhetsløsninger og i dag står elektroniske sikkerhetsinstallasjoner for en større andel enn de mekaniske i våre leveranser.

Klar for å møte et mer avansert sikkerhetsmarked

Sikkerhetsbransjen digitaliseres på lik linje med de aller fleste bransjer. Som CERTEGO er vi forberedt på å møte dette med våre medarbeideres tekniske kompetanse og vår lange erfaring som lås- og sikkerhetsinstallatør. Eksisterende kunder vil få samme service, kunne kontakte oss på våre vanlige telefonnummer og treffe oss på våre tidligere adresser. Ikke minst våre dyktige medarbeidere vil jobbe som vanlig.‹ Se alle nyheter