‹ Se alle nyheter

Inkludering og mangfold er ikke en trend

24. november 2023

I vår opplyste verden bør det være en selvfølge å ta hensyn til og omfavne mangfold - ikke bare fra et moralsk perspektiv, men også fordi det gjør oss bedre. Det er en strategisk nødvendighet for bedrifter som streber etter suksess og bærekraft i dagens globale forretningsverden. Som det fremtidsrettede selskapet vi er, forstår vi viktigheten av å skape et arbeidsmiljø der ulikheter ikke bare tolereres, men også oppmuntres og verdsettes.

CERTEGO markerer Orange Day, FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter den 25. november. Men vi benytter også anledningen til å markere temaet inkludering og mangfold i forbindelse med dagen.

For å sikre et inkluderende arbeidsmiljø har vi gjennomført konkrete tiltak, som et opplæringsprogram om mangfold og inkludering som lanseres 24 november, en policy for like muligheter og utvidede spørsmål i Winningtemp for å måle temperaturen og kunne iverksette tiltak ved behov. Vi streber etter å skape en kultur der ansatte føler seg frie til å være seg selv, og der alles unike bidrag oppmuntres.

Hvorfor mangfold?

Ved å ha en mangfoldig arbeidsstyrke kan vi som selskap dra nytte av et bredt spekter av perspektiver, erfaringer og ferdigheter. Dette fører til økt innovasjon og kreativitet, da ulike mennesker med ulike bakgrunner og synspunkter bidrar til nye ideer og løsninger. CERTEGO erkjenner at inkludering er nøkkelen til å åpne døren til en dynamisk og progressiv bedriftskultur.

En inkluderende arbeidsplass er også avgjørende for å tiltrekke og beholde talenter. Ved å skape en atmosfære der alle føler seg velkomne og respekterte, tiltrekker vi ikke bare de beste individene, men fremmer også et sterkt fellesskap. Dette resulterer i økt ansattetilfredshet og lojalitet, noe som igjen påvirker vår suksess som selskap.

‹ Se alle nyheter