‹ Se alle nyheter Forsvarsbygg

CERTEGO vant kjempekontrakt med Forsvarsbygg

9. februar 2021

CERTEGO er stolte av å kunngjøre at vi etter anbudskonkurranse har inngått kontrakt på leveranse av sikkerhetstjenester innen lås og beslag til Forsvarsbygg.

Avtalen gjelder hovedsakelig avdelingen Eiendomsforvaltning som har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg. I tillegg skal blant annet Politiet også kunne benytte seg av denne rammeavtalen.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år, og kan deretter forlenges med inntil 1+1+1 år. Kontrakten har en estimert verdi på ca 80 millioner kroner.

Les mer i Aktuell Sikkerhet

‹ Se alle nyheter