‹ Se alle nyheter Foto: Helse Sør-Øst
Foto: Helse Sør-Øst

CERTEGO valgt som leverandør til Radiumhospitalet

18. august 2022

Helse Sør-Øst RHF skriver avtale med CERTEGO for leveranse av lås, beslag og dørautomatikk til det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet. Avtalen er estimert til 41,5 millioner kroner.

CERTEGO er nå i gang med prosjekteringen og estimert ferdigstillelse av prosjektet er i 2024.

Gitt omfanget og kompleksiteten på dette oppdraget er det valgt å utføre prosjektet som regningsjobb med fokus på smidighet, kommunikasjon og gjennomsiktighet i timesforbruket.

Erling Edvardsen, Regionsjef i CERTEGO Norge.

Les mer om tildelingen i Aktuell Sikkerhet:

Fakta om nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet:
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus lokalisert i Oslo. Sykehuset har både lokale, regionale og nasjonale funksjoner, samt mye forskning. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg og landets første protonsenter på Radiumhospitalet.
Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

For mer informasjon, kontakt:
Erling Edvardsen,
Regionsjef  CERTEGO Norge.
erling.edvardsen@certego.no 

‹ Se alle nyheter