‹ Se alle nyheter

CERTEGO inngår rammeavtale med Sykehuset Østfold

10. juli 2020

CERTEGO kan kunngjøre at vi etter anbudskonkurranse har inngått rammeavtale på leveranse av lås og beslag til Sykehuset Østfold.

Avtalen gjelder både mekanisk og el-mekanisk lås og beslag og har en varighet på 2 år med rett til opsjon for oppdragsgiver med 1 + 1 år. Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget var pris og kvalitet vektet med henholdsvis 40 og 60 %.

Det er med stolthet og ydmykhet vi nå kan annonsere at vi vant denne anbudskonkurransen ved å oppnå full score på kvalitet. Nå starter arbeidet med å bevise at kvaliteten i leveransen fra oss er verdt prisen. 

Jan Grimsrud, avdelingsleder i CERTEGO avd. Østfold

CERTEGO vant på kvalitet
Sykehuset Østfold er et selvstendig helseforetak og inngår som ett av helseforetakene organisert i Helse SørØst. Sykehuset Østfold har opptaksområde for ca 285 000 innbyggere og er lokalisert på Kalnes, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Halden, Askim og Eidsberg.

CERTEGO fikk som eneste leverandør full poengscore (10 av 10 mulige) på tildelingskriteriet kvalitet. I følge tildelingsbrevet fra Sykehusinnkjøp redegjorde CERTEGO bedre på hvordan de skal være en rådgiver innenfor sikkerhet for oppdragsgiveren, samt leverte en god og ryddig prosjekt- og leveringsplan.

Trygge, gode løsninger
Vi har lagt ned mye jobb i denne anbudsprosessen og det er veldig gledelig å se at vårt tilbud ble rangert som det beste. Vi kjenner godt Sykehuset Østfold fra tidligere og det er hyggelig å igjen kunne bidra med trygge og gode løsninger på en av Østfolds største arbeidsplasser, sier sikkerhetskonsulent Frank Larsen i CERTEGO avd. Østfold.

For ytterligere informasjon kontakt:

Jan Grimsrud
Avdelingsleder avd. Østfold, CERTEGO AS
jan.grimsrud@certego.no
Tel: +47 907 84 835

‹ Se alle nyheter