‹ Se alle nyheter Ansatt fra Certego.
John-Iver Ødegaard, Key account manager CERTEGO Norge

CERTEGO inngår rammeavtale med Helse Vest

26. juni 2019

Etter en omfattende anbudskonkurranse har CERTEGO inngått rammeavtale med Helse Vest på leveranse av lås og beslag til foretakene Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF.

CERTEGO var en av fire tilbydere som oppfylte kravene til deltagelse i konkurransen. Deltakerne ble gitt en score fra 1 til 10 basert på følgende kriterier og vekting: pris 70%, service 30%. CERTEGO oppnådde totalscore 10 på deltilbud til Helse Stavanger, og 9,5 til Helse Bergen.

Best på pris og kvalitet

– Etter en samlet vurdering av de mottatte tilbud representerte tilbudet fra CERTEGO det tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet, uttaler Kristian Grunnaleite, Rådgiver i Sykehusinnkjøp HF divisjon vest.

CERTEGO scoret bedre enn de andre tilbyderne på blant annet garantitid, leveringstid på varer og responstid ved service.

Vårt mål er å være best i klassen på service, leveranse og tilby konkurransedyktige betingelser. Denne avtalen er en bekreftelse på at vi har gjort riktige organisatoriske prioriteringer som kommer Helse Vest og alle våre kunder til gode, uttaler John Iver Ødegaard, Key Account Manager i CERTEGO AS.

Avtalen med Helse Bergen er en forlengelse av eksisterende avtale som CERTEGO har hatt i mange år, mens avtalen med Helse Stavanger er ny.

Helsesektoren stiller høye krav til sikkerhet og brukervennlighet samt responstid og vi er stolte og ydmyke over igjen bli valgt som leverandør til Helse Bergen.

Arne Enæs, avtale ansvarlig for Helse Vest ved CERTEGO Bergen.

Vårt team i Stavanger ser frem til å levere sikre og smarte løsninger til ansatte og brukere ved Stavanger universitetssykehus, sier Svein Arne Berg, Avdelingsleder ved CERTEGO, Avdeling Stavanger.

Avtalen med Helse Bergen og Helse Stavanger har en estimert årlig verdi på henholdsvis 2,5 millioner og 1 million kroner og en varighet på 2 år.

‹ Se alle nyheter