‹ Se alle nyheter Mann som låser opp døren for en nabo.

CERTEGO fusjonerer med Låsservice

9. august 2016

Det er avgjort at to anerkjente aktører på låsmarkedet skal fusjoneres. Det er snakk om låsselskapene Låsservice AS og CERTEGO AS.

CERTEGO AS vil være overtagende selskap. Det fusjonerte selskapet vil være landsdekkende med 20 lokasjoner, få en omsetning på ca. 550 MNOK og ha rundt 330 ansatte.

Ved denne sammenslåingen vil selskapet få økt konkurransekraft og bli mer attraktiv for kunder og ansatte.

Selskapet vil være sterkere rustet til å møte de utfordringene vi forventer i bransjen fremover.

Sammenslåingen innebærer at selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet, og dermed blir bedre i stand til effektivt å betjene kunder med landsdekkende og regionale avtaler.

‹ Se alle nyheter