‹ Se alle nyheter

CERTEGO Group publiserer bærekraftrapport for 2021

8. juni 2022

CERTEGO Groups bærekraftrapport for 2021 tar blant annet for seg håndtering av utslipp og avfall, helse, trivsel og sikkerhet for de ansatte samt viktigheten av å fremme likestilling og mangfold i bransjen. Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG) er en integrert del av vår strategi, og vi intensiverer nå vårt arbeid med å analysere vår innvirkning på samfunnet og miljøet rundt oss. 

Dette er CERTEGOs første bærekraftrapport som et uavhengig selskap - frem til eierskiftet i 2021 har CERTEGO vært inkludert i ASSA ABLOYs rapporter. Å publisere vår egen rapport er ikke bare en måte å vise hvordan vi tar ansvar, men gir også muligheten til å bedre forstå og håndtere vår innvirkning på mennesker og planeten. Lars Nilsson CEO, CERTEGO Group sier dette:

Personlig mener jeg at alle kan gjøre sin del, men større institusjoner og bedrifter bør ta ledelsen. Vårt bærekraftsarbeid fortsetter, og vi har som mål å intensivere innsatsen. Jeg ønsker å lede et selskap som tar ledelsen på bærekraft i sikkerhetsbransjen. 

Innholdet i rapporten

Siden CERTEGO fikk nye eiere i siste halvdel av 2021, er det en lettere versjon av bærekraftrapporten som publiseres - inspirert av GRI-standarder (Global Reporting Initiative). Rapporten drøfter blant annet CERTEGOs styringsstruktur, hvordan vi samhandler med våre interessenter og våre mest prioriterte områder av bærekraftsarbeidet, nemlig: klimagassutslipp, avfallshåndtering, sikkerhet, helse og velvære, mangfold og likestilling samt etikk.

Utslipp og avfallshåndtering

Minimering av utslipp fra transport er en stor del av CERTEGOs bærekraftsarbeid, da våre installasjons- og servicetjenester ofte krever besøk på eiendommen til kunden. Vi streber etter å redusere transport gjennom turplanlegging og ved å administrere støtte og feilsøking gjennom digitale verktøy/fjernhjelp. Både i forbindelse med service og installasjon av nye produkter har vi et bærekraftsfokus. Avfallshåndteringspraksisen vår er basert på sirkulær tenkning og 55% av avfallet vårt i 2021 ble resirkulert mens 45% gikk til energigjenvinning.

Ansvar for sikkerhet, helse og trivsel

CERTEGO er opptatt av å være en trygg, utviklende og attraktiv arbeidsplass for våre ansatte. Vi jobber aktivt for å skape en god sikkerhetskultur og har løpende opplæring i verktøy, rutiner og ferdigheter for å styrke helse- og sikkerhetsarbeidet i hele organisasjonen.

Ansattes trivsel og engasjement måles jevnlig via medarbeiderundersøkelser, og vi bruker resultatene som en veiledning for hvilken innsats som må gjøres. I 2022 vil det bli innført tiltak med sikte på å overgå referanseindeksen for årets engasjements- og lederindeks. For eksempel introduseres pulsmålingsverktøy og strukturer for CERTEGO Academy i alle fire land, og vårt verdigrunnlag gjennomgås for å matche selskapets mål og ambisjoner.

Kvinner i sikkerhetsbransjen

Rapporten understreker behovet for å få flere kvinner til å søke i sikkerhetsbransjen. Utfordringen er felles for hele bransjen og vil kreve samarbeid mellom ulike aktører og bransjeforeninger. Voksenopplæring og merkevarebygging er to viktige måter å gjøre en forskjell på feltet.

Oppsummert kan det sies at CERTEGOs arbeid med bærekraft vil intensiveres i årene som kommer. Næringen som helhet har utfordringer, og CERTEGO ser det som sitt ansvar å bidra til et bærekraftig samfunn.

 

Les rapporten i sin helhet her

 

‹ Se alle nyheter