‹ Se alle nyheter En gruppe mennesker som følger et foredrag i et konferanserom.

Årets første møte i Norsk Sikkerhetsforening hos CERTEGO

22. januar 2020

Over 50 medlemmer var tilstede da CERTEGO onsdag 22. januar ønsket velkommen til våre nyopppussede lokaler på Storo i Oslo for årets første møte i NOSIF. Tema for møte var den nye politireformen og ny veileder om ivaretakelse av sikkerhet i offentlige anskaffelser.

Arne Guddalm i politiet delte sine refleksjoner og tanker rundt hvilke fremtids konsekvenser den nye politireformen har for sikkerhetsbransjen og samfunnet generelt.

Espen Bakken advokat hos Arntzen de Besche informerte om ny veileder om ivaretakelse av sikkerhet i offentlige anskaffelser. Veilederen har som mål å synliggjøre handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom dette hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta norske sikkerhetsinteresser når de gjør innkjøp.

Om NOSIF:
Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) er Norges eldste og største forening for sikkerhetsbransjen, med alle ledende leverandører som medlem. Norsk Sikkerhetsforening skal legge til rette for å skape trygge og gode møteplasser for aktører i sikkerhetssektoren. Foreningen skal fremme synspunkter i sentrale spørsmål om sikkerhet og dermed bidra til å styrke arbeidet med å bygge et tryggere samfunn i Norge.

‹ Se alle nyheter