Panikkbeslag skaper trygghet.

/global/scaled/1022x445x3x122x1000x435/Other-certegoNO-bilder-produkter-tjenester-nodevakuering-panikkbeslag.jpg

Det må være enkelt og raskt å åpne dører til nødutganger og rømningsveier. Med panikkbeslag kan du være sikker på at bygningen kan evakueres enkelt og smidig i en eventuell faresituasjon.

I offentlige lokaler, skoler, sykehus, kjøpesentre og lignende oppholder det seg mange mennesker samtidig og risikoen for trengsel er stor. Da er det viktig at en evakuering kan skje raskt og smidig.

Flere ulike utførelser

Panikkbeslag skaper trygghet og visshet om at mennesker kan ta seg raskt ut hvis det f.eks. skulle begynne å brenne i bygningen. Beslagene finnes i både smalprofilutførelse og modulprofilutførelse, og for så vel utadgående som innadgående slagdører. Døren kan alltid åpnes fra innsiden med panikkbeslaget. Visse beslag kan også kombineres med innfelt solenoidlås eller motorlås. Beslagene er sertifiserte i henhold til SS-EN 1125.

Øker tryggheten

Avhengig av hvilken type låshus du velger, kan du også få en adgangsfunksjon slik at mennesker lett kan komme seg inn i bygningen igjen når faren er over. Dette kan være spesielt godt egnet på f.eks. sykehus, hoteller eller andre bygninger der mange mennesker raskt må kunne ta seg inn igjen. Det skaper trygghet for både personale og besøkende.

Smelter inn i miljøet

Panikkbeslagene er ikke bare lette å installere og tilpasse til ulike dørbredder og -høyder. De finnes også i en rekke forskjellige utførelser og farger slik at du lett kan finne et panikkbeslag som passer inn i nettopp ditt miljø.

Velg rett panikkbeslag

Kontakt oss i CERTEGO, så forteller vi mer om de ulike typene panikkbeslag og finner en løsning som skaper trygghet og passer inn i din virksomhet.