Vi hjelper deg med prosjekteringen av din sikkerhetsløsning

CERTEGO har en egen beskriver- og konsulentavdeling som bistår med prosjekthjelp og beskrivertjenester knyttet til sikkerhetsløsninger.

CERTEGO hjelper deg til å lage gjennomtenkte og riktige beslagsløsinger som forenkler bestillingen av dører knyttet til utfresninger og eventuelle forsterkninger.

Vi er med fra prosjektstarten

Vi anbefaler at vi får komme med så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen og skape en gjennomtenkt sikkerhetsløsning og totaløkonomi.

God prosjektplanlegging gir riktig grunnlag for løsninger knyttet til kvalitetsnivåer og mengder. Vi hjelper til med å avklare grensesnittet mellom de ulike fagleverandører som skal arbeide på samme dørmiljø.

Beslaglisten sikrer at gjeldene regler og forskrifter med hensyn til brann, rømning og innbruddsikring blir ivaretatt.

Øke kvaliteten i sikkerhetsprosjektet

Vi leverer Forvaltning, Drift og Vedlikeholds dokumentasjon (FDV) til de av våre kunder som trenger dette. Det anbefales å ha denne dokumentasjonen da den ved aktivt bruk bidrar til å ivareta levetid og funksjonalitet på valgte løsninger.

Vi leverer løsninger tilpasset offentlige krav og pålegg:

CERTEGO sørger for at sikkerhetsløsninger er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, pålegg, retningslinjer og anbefalinger gitt av blant annet:

FG  – Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd
DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NSR – Næringslivets sikkerhetsråd

KRD – Kommunal- og regionaldepartementet
NS – Nasjonal standard

Nasjonal Beskriveravdeling