Innbruddsalarm for bedrifter holder virksomheten i gang

/global/scaled/3288x1432x0x409x1000x435/Other-certegoNO-bilder-produkter-tjenester-innbruddalarm.jpg

Som byggeier skal du ikke måtte bekymre deg for at noen bryter seg inn i bygningen. Med en god innbruddsalarm får du raskt rede på om uvedkommende forsøker å ta seg inn. På den måten beskytter du både inventar og bygninger. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne en innbruddsalarm som passer for din virksomhet.

En innbruddstyv velger som oftest den letteste veien inn. Med en fungerende innbruddsalarm gjør du det vanskeligere for tyven, og du forhindrer at mennesker kommer til skade eller at inventar og bygninger utsettes for skadeverk.

Beskytt virksomheten mot innbrudd

En god beskyttelse mot innbrudd er en viktig investering for alle bedrifter. Følgene av et innbrudd kan gjøre stor skade på din virksomhet i form av avvik og produksjonsstans. Det kan også skape en utrygghet blant personalet og frykt for å treffe uvedkommende på arbeidsplassen.

Innbruddsalarmen kompletterer sikkerhetssystemet

En investering i et fungerende sikkerhetssystem for bedriften er i dag mer eller mindre en selvfølge. Forskjellen mellom vanlige alarmsystemer og innbruddsalarmer er at de sistnevnte slås på og av daglig og kan skille mellom hvem som har adgang og hvem som ikke har det. Alarmen kan kobles til ulike lydsignaler og sirener, noe som har en avskrekkende effekt på tyvene. I forbindelse med signalet overføres også alarmen til en alarmsentral som treffer tiltak og sender ut vektere. Forsikringsselskapene stiller i dag ofte strenge krav til alarm og det er viktig at du velger rett løsning for din virksomhet. Vi kan hjelpe deg med det.