Viktig oppfordring til gjennomføring av tiltak for å redusere smitte av Coronaviruset på dørhåndtak og kortlesere.

/Other/certegoDK/Entrance%20glass%20doors%20with%20key%20pad%20NY%20VERSJON.jpg

Dørhåndtak og andre komponenter på dørmiljøet er blant de verste smittekildene. For å bidra til å bremse smitte av Coronavirus har vi følgende oppfordring til alle som har ansvar for et dørmiljø:

  1. Sikkerhetsnivå på kortlesere bør settes til «Kun Kort» på dagtid. Ved å ta bort kravet om å taste kode unngår man fysisk kontakt med tastaturet.

    Husk at vi gjerne bistår med endring og omprogrammering av adgangsgrupper, tilgangsbegrensning o.l. på alle våre adgangskontrollsystemer.

  2. Kunder med dørautomatikker oppfordres til aktivt å benytte albue/sensorkontakter for betjening av dør for å unngå fysisk kontakt med dørhåndtaket. Vurder ekstra skilting om oppfordring til bruk av albue/sensorkontakt.

  3. Hyppig renhold av dørvridere og bøylehåndtak.


Det er ifølge det europeiske smittevernbyrået uklart hvor lenge viruset overlever på gjenstander, som for eksempel et dørhåndtak eller kortleser. Forskning antyder at coronavirus kan overleve på overflater i noen timer eller opptil flere dager. Vi oppfordrer alle til hyppig renhold av dørvridere og bøylehåndtak. For dører med mye trafikk bør man vurdere installasjon av automatisk døråpner som muliggjør kontaktfri åpning av døren, evt åpning med albuekontakt. 

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, kontakt oss på telefon 09145 eller post@certego.no