Statnett gir CERTEGO fornyet tillit

/Other/certegoNO/bilder/medarbeidare-bilder/Statnett.jpg

CERTEGO og Statnett har signert avtale om uttak av det siste opsjonsåret på eksisterende rammeavtale. Avtalen omfatter montasje av lås & beslag og service på Statnetts 200 lokasjoner over hele Norge.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11.000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett og CERTEGO signerte i juli 2015 en 3 års avtale med mulig opsjon på 1+1 år. 

- CERTEGO har vært en verdifull og pålitelig partner i en tid preget av mange utfordrende prosjekter og økt fokus på sikkerhet. Statnett har fornyet rammeavtalen vi inngikk i 2015 og ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Steinar Johnsen, Avdelingsleder Anleggsanskaffelser og Etterlevelse i Statnett.  

CERTEGO har opprettet et eget dedikert serviceteam for oppdragene for Statnett, med fast prosjektleder som styrer leveransene. Så langt i avtalen har dette teamet utført 6000 arbeidstimer uten registrerte skader.

- Vi mener vår suksess med dette prosjektet har bestått av god koordinering med høyt fokus på struktur og planlegging. Vår prosjektleder har i samarbeid med faglig dyktige teknikere hos oss gjennomført oppdraget i henhold til oppdragsgivers forventninger til kvalitet og leveranse, sier Knut Willy Larsen, Salgssjef i CERTEGO AS.  

Avtalen har en samlet verdi på ca. 25 millioner kroner over 5 år. For