CERTEGO inngår rammeavtale på lås og beslag med Fredrikstad og Hvaler Kommune

/Other/certegoNO/bilder/medarbeidare-bilder/CERTEGO%20skriver%20avtale%20med%20Fredrikstad%20og%20Hvaler%20Kommune.jpg

CERTEGO er stolte av å kunngjøre at vi etter anbudskonkurranse har inngått rammeavtale på leveranse av lås og beslag til Fredrikstad og Hvaler Kommune. Avtalen har en estimert årlig verdi på 6 millioner og en varighet på 2 år med ensidig rett til opsjon for oppdragsgiver med 1 + 1 år.

- Det å vinne denne avtalen er en stor fjær i hatten for oss, og en anerkjennelse av leveransekraften og miljøsatsingen vi har i CERTEGO, sier Jan Grimsrud, Avdelingsleder i CERTEGO Avd. Østfold.

Denne parallellavtalen er skrevet med tre ulike leverandører hvor CERTEGO er rangert som leverandør nummer 1 og skal dekke alle enkeltanskaffelser med verdi under 100 000 kr. For enkeltanskaffelser som stipuleres til mellom 100 000,- og 200 000,- kan bestiller velge å bestille direkte fra leverandør 1, eller gjennomføre mini konkurranse mellom de tre leverandørene. Stipuleres anskaffelsen til å overstige 200 000,-  skal anskaffelsen gjennomføres som mini konkurranse mellom de tre leverandørene. Bravida og Låssenteret er de to øvrige leverandørene på rammeavtalen.

Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget var Pris/Totalkostnad (vekting 70%) og Miljø- lavest mulig miljøbelastning fra transport (vekting 30%).

- Som eneste leverandør oppnådde CERTEGO høyest mulig score på begge kriteriene. De kan både tilby de beste prisene i markedet og de var overlegne på kriteriet Miljø, sier Jon Edgar Hobekk, Ingeniør FDVU i Hvaler Kommune. 

- CERTEGO er en viktig partner for oss da det kommer til sikring av våre eiendommer og brukere og vi er glade for å kunne fortsette dette samarbeidet. Med sin lange historie som aktør i sikkerhetsmarkedet i Fredrikstad er det ingen som kjenner låsene i byggene våre bedre enn CERTEGO, sier Ivar Larsen, Rådgiver Offentlige anskaffelser i Fredrikstad Kommune.  

For ytterligere informasjon kontakt:

Jan Grimsrud
Avdelingsleder Avd. Østfold,
CERTEGO AS
jan.grimsrud@certego.no
Tel: +47 907 84 835