CERTEGO befester sin posisjon som markedsleder innen sikkerhetsløsninger gjennom ny rammeavtale i Østfold

/Other/certegoNO/bilder/medarbeidare-bilder/Ny%20avtale%20med%20Sarpsborg%20Kommune.jpg

CERTEGO er stolte av å kunngjøre at vi etter anbudskonkurranse har inngått rammeavtale på leveranse av lås og beslag til Sarpsborg kommune. Avtalen har en estimert årlig verdi på ca 2 millioner kroner, og har en varighet på 2 år med ensidig rett til opsjon for oppdragsgiver med 1 + 1 år.

Denne parallellavtalen er skrevet med to ulike leverandører hvor CERTEGO er rangert som hovedleverandør og skal dekke alle enkeltanskaffelser med verdi under 200 000 kr. For enkeltanskaffelser som stipuleres til å overstige 200 000,- skal anskaffelsen gjennomføres som mini konkurranse mellom CERTEGO og den andre leverandøren som er valgt. Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget var Pris og Kvalitet, vektet med henholdsvis 40 % på pris og 60 % på kvalitet.

- CERTEGO oppnådde som eneste tilbyder full score på begge kriteriene og øvrige elementer under kvalitet som kompetanse, faglig utførsel samt bestillings- og leveringsrutiner, sier Venera Mehmeti, Innkjøpsrådgiver i Sarpsborg kommune.  

 - Å vinne denne avtalen er viktig for oss og den bekrefter vår posisjon som markedsleder i sikkerhetsbransjen. Vi har samarbeidet tett med Sarpsborg kommune gjennom mange år og er svært glade for å kunne fortsette det gode samarbeidet, sier Jan Grimsrud som er avdelingsleder i CERTEGO avd. Østfold.  

Avtalen er en av flere store avtaler som CERTEGO har signert i Østfold i år. I august signerte CERTEGO avtale med Fredrikstad og Hvaler Kommune.

- Vi vil jobbe videre med å kontinuerlig forbedre vår konkurransekraft for å vinne nye oppdrag og avtaler der våre kunder skal oppleve at vi leverer de beste løsningene, til rett tid og til konkurransedyktige betingelser, sier Administrerende Direktør i CERTEGO Norge, Rolf Gunnar Reisænen. 

Bilde fra venstre: Salgskonsulent Hans-Petter Svendsen, CERTEGO AS, Innkjøpsrådgiver Venera Mehmeti, Sarpsborg kommune og avdelingsleder Jan Grimsrud, CERTEGO AS.