Posten Norge AS og CERTEGO AS inngår rammeavtale på leveranser av lås og beslag

/global/scaled/1387x604x0x92x1000x435/Other-certegoNO-bilder-nyheter-presse-2018-Posten avtal med CERTEGO PR.jpg

Det er med stor glede at vi i CERTEGO AS kan informere om at Posten Norge etter konkurranse på postsonelås i inngangsdører og postkasseanlegg, har valgt oss som sin leverandør.

Avtalen innebærer leveranser av sylindere, nøkler og ev. annet låsutstyr for å kunne dekke Posten Norge sine behov. Avtalen innebærer også installasjon av aktuelt låsutstyr.

− Posten Norge er en profesjonell aktør som stiller store krav til sine samarbeidspartnere. Når vi nå til slutt blir valgt inn som leverandør og installatør av postsonelåser etter en tøff konkurranse, så blir vi utrolig stolte og glade, sier Knut Willy Rydz Larse, leder for nasjonal avdeling i CERTEGO.

Posten er en storbruker av låsutstyr. Vi er avhengig av seriøse låsleverandører med utstyr som dekker Postens behov. Posten ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer, sier sikkerhetssjef Arnfinn Nordheim i Posten Norge AS.

Avtalen har full oppstart fra og med 1. Juni 2018.

CERTEGO AS er Norges ledende låsesmed med fokus på komplette sikkerhetsløsninger.