Fusjonen mellom CERTEGO og Låsservice er ferdigstilt

Den 6. mars 2017 er fusjonen mellom CERTEGO og Låsservice et juridisk faktum. CERTEGO er overtakende selskap.

Selskapet vil dermed være landsdekkende med sine 20 lokasjoner i Norge. Med økt geografisk spredning vil selskapet kunne tilby økt tilstedeværelse og service til etablerte og nye kunder over hele Norge. CERTEGO omsetter for ca. 560 MNOK og har ca. 350 ansatte.

Adm. dir. Hilde Lise Nordahl i CERTEGO er godt fornøyd med ferdigstilt fusjon: "Nå er vi godt rustet til ytterligere vekst og utvikling. Vi ser frem til å være tilstede for kundene våre i et bredere segment enn tidligere og vil gjennom en tyngre tilstedeværelse i Norge kunne tilby økt service og tjenestetilbud."

En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter mye mer enn bare produkter og teknologi. CERTEGO gir deg tilgang til ledende varemerker i sikkerhetsbransjen. Du får anbefalt den beste løsningen for dine behov og krav. Med rett teknologi, fremtidssikre produkter og rett økonomi for deg. I tillegg tar CERTEGO ansvar for hele prosessen for å få sikkerhetsløsningen din på plass. Dette innebærer prosjektering, installasjon, testing og igangsetting, samt drift, planlagt vedlikehold og service.

For nærmere opplysninger kontakt:

Administrerende direktør Hilde Lise Nordahl, hilde.lise.nordahl@certego.no, CERTEGO Sentralbord: 09145

CERTEGO er en ledende nordisk leverandør av komplette sikkerhetsløsninger.
Våre kompetente og engasjerte medarbeidere skaper innovative, trygge og behovstilpassede systemer. CERTEGO finnes på 90 steder i Norden, har over 1200 ansatte og omsetter for NOK 1,9 milliarder.