CERTEGO, Hent og Multiconsult innfører samarbeid om dørmiljøer

/global/scaled/980x427x0x39x980x426/Other-certegoNO-bilder-nyheter-presse-2017-Hent-Multiconsult-og-CERTEGO.jpg

En nylig flørt mellom Certego, Hent og Multiconsult bidrar til økt samarbeid og større effektivitet rundt selskapenes engasjement i dørmiljø-prosjekter.

– Det vi setter i gang handler i hovedsak om dørmiljøer, og er faktisk ganske revolusjonerende i vår bransje. Hent og Multiconsult, og også vi selv, vil tjene på at CERTEGO tar hånd om denne delen av prosjektene, sier markedssjef i CERTEGO Knut Willy Rydz Larsen.

Det var Certego som åpnet døra på gløtt og inviterte til samtaler med entreprenøren Hent og prosjekterings- og rådgiverselskapet Multiconsult.

– Tema for møtet var standardisering, effektivisering og prosjektsamarbeid; i første omgang for dørmiljøer, sier Rydz Larsen. 

Les mer i Aktuell Sikkerhet her.