CERTEGOs etiske retningslinjer og ansvar

/global/scaled/2078x905x0x674x1000x435/Other-certegoNO-bilder-om-certego-om-certego-etiske-retningslinjer.jpg

CERTEGO og våre medarbeidere har en forpliktelse overfor våre interessenter – å opprettholde et høyt nivå når det gjelder integritet og korrekt atferd.

CERTEGO tror på en ansvarsfull sosial og etisk atferd og vi har også et ansvar overfor våre medarbeidere rundt om i Norden. Derfor har vi etiske retningslinjer som gjelder for alle våre medarbeidere. De etiske retningslinjene gjelder også for alle våre forretningspartnere og de kontraktene som inngås.

De etiske retningslinjene beskriver rettigheter og moral

De etiske retningslinjene omfatter arbeidstakeres rettigheter, menneskeretter, forbrukerinteresser og samfunnsengasjement, miljø, helse og sikkerhet samt forretningsmoral. De etiske retningslinjene erstatter ikke lovgivning. Dersom deler av innholdet skulle være i konflikt med gjeldende lover, er det lovgivningen som gjelder. Det kan oppstå situasjoner der det ikke finnes bestemte retningslinjer. I slike tilfeller skal man handle i samsvar med de etiske retningslinjenes ånd.