Sømløs adgangskontroll i rammeavtale med Online EDB AS

/global/scaled/4256x1848x0x439x1000x435/Other-certegoNO-bilder-losningar-bransjer-referenser-treningssenter-vikter.jpg

CERTEGO sin rammeavtale med Online EDB innebærer leveranse av praktiske sikkerhetsløsninger mot treningssenter i Norge.

Sted / plassering:

Nasjonal rammeavtale i Norge

Kunde:

Online EDB AS

Om projektet:

Online EDB AS har en egenutviklet programvare og totalløsning som forenkler håndtering av kundemassen til treningssenter i Norge. CERTEGO og Online EDB AS har sammen utviklet enn standardløsning for adgangskontroll som fungerer sømløst opp mot treningssentrene sine håndtering av kundebasen.

Kontakt Nasjonale og nordiske kunder:

CERTEGO har en egen seksjon for storkunder med landsdekkende virksomhet. De kan også ta vare på kundene med nordisk bredde. Kontakt: storkunde@certego.no, telefon: 09145.