Sømløs adgangskontroll i rammeavtale med Online EDB AS

/global/scaled/6016x2621x0x0x1000x435/Other-certegoNO-bilder-losningar-bransjer-referenser-online-edb.jpg

CERTEGO sin rammeavtale med Online EDB innebærer leveranse av praktiske sikkerhetsløsninger mot treningssenter i Norge.

Sted / plassering:

Nasjonal rammeavtale i Norge

Kunde:

Online EDB AS

Ansvarlig på CERTEGO:

Lars Erik Høylie, Telefon 913 78 075, lars.erik.hoylie@certego.no

Om projektet:

Online EDB AS har en egenutviklet programvare og totalløsning som forenkler håndtering av kundemassen til trenings senter i Norge. CERTEGO og Online EDB AS har sammen utviklet enn standardløsning for adgangskontroll som fungerer sømløst opp mot treningssentrene sine håndtering av kundebasen.
Les mer om EDB AS her. http://www.exceline.no/

Nasjonale og nordiske kunder

CERTEGO har en egen seksjon for storkunder med landsdekkende virksomhet. De kan også ta vare på kundene med nordisk bredde. Kontakt: storkunde@certego.no