Sømløs adgangskontroll i rammeavtale med Online EDB AS

/global/scaled/6016x2621x0x0x1000x435/Other-certegoNO-bilder-losningar-bransjer-referenser-online-edb.jpg

CERTEGO sin rammeavtale med Online EDB innebærer leveranse av praktiske sikkerhetsløsninger mot treningssenter i Norge.

Sted / plassering:

Nasjonal rammeavtale i Norge

Kunde:

Online EDB AS

Ansvarlig på CERTEGO:

Marcus Hellström, Telefon 92156075, marcus.hellstrom@certego.no

Om projektet:

Online EDB AS har en egenutviklet programvare og totalløsning som forenkler håndtering av kundemassen til treningssenter i Norge. CERTEGO og Online EDB AS har sammen utviklet enn standardløsning for adgangskontroll som fungerer sømløst opp mot treningssentrene sine håndtering av kundebasen.

Nasjonale og nordiske kunder

CERTEGO har en egen seksjon for storkunder med landsdekkende virksomhet. De kan også ta vare på kundene med nordisk bredde. Kontakt: storkunde@certego.no