Støtte til sikkerhetsansvarlige

/global/scaled/7035x3061x0x566x1000x435/Other-certegoNO-bilder-losningar-bransjer-nara-kvinna-professionell.jpg

CERTEGO bistår sikkerhetsansvarlige med risikovurdering og sikkerhetsplanlegging. Med systematisk sikkerhetsarbeid vil man til enhver tid sikre byggets dørmiljøer.

CERTEGO hjelper deg å finne tryggheten om at alle dører har en riktig sikkerhetsløsninger gir forutsigbarhet. Kravene til sikkerhet og aktuelle produkter innenfor mekaniske og elektroniske løsninger må suppleres med god sikkerhetsplan.

For oss i CERTEGO er det viktig å samhandle med sikkerhetsansvarlige slik at man oppnår den mest optimale sikkerhetsløsning.

Våre konsulenter kan bistå med en sikkerhetsjekk som med grunnlag i oppdragets kompleksitet ivaretar eiere og brukere av bygget. Sammen med deg setter vi opp en sikkerhetsløsning som står i forhold til trusselbildet.

Risikoanalyse – Sikringsplan – Service og vedlikehold – Systemadministrasjon