Veiledning Aperio

Lås opp dør:

Vis tag, døra låser seg opp.

Fra innsiden låser du døren med knapp vrideren.

 

Lås dør:

Vis tag, døren låser.

 

For English, Click here