Salgsavdeling Nasjonale kunder

Kundetjeneste

Vi har som mål at du som kunde enkelt skal komme i kontakt med oss (for akutte oppdrag ring servicetjeneste på tlf 09145). Våre nasjonale avtalekunder tildeles egne dedikerte kontaktpersoner for oppfølging og drift.

Sentral organisering

Som nasjonal eller Nordisk kunde har du et nært samarbeid med en sentral kontaktperson, som via tydelige rutiner overleverer aktuelle oppdrag til lokal utførende avdeling. Sentral kontaktperson sikkerstiller at oppdragene utføres på en effektiv og sikker måte.

 • Sentral bearbeiding sikkerstiller standardiserte og like løsninger mellom utførende avdelinger.
 • Kostnadseffektiviteten øker gjennom sentral håndtering av prosjekter.
 • Komplette underlag for ulike løsninger overleveres til lokale avdelinger.
 • En lokal prosjektorganisasjon tar ansvaret for at installasjon og oppfølging utføres i henhold til spesifisert løsning og funksjonskrav.

Vi bidrar med kompetanse gjennom hele sikkerhetsleveransen

 • Gjennomføring av behovsanalyse.
 • Prosjektering av kundetilpassede løsninger
 • Driftsetting og opplæring etter kundekrav på funksjon og standard.
 • Forutsigbare leveringstider.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Tydelige og få kommunikasjonsveier.
 • Service, vedlikehold og support etter avtalte intervaller.
 • Vaktordning.