CERTEGO skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass

For å opprettholde vår posisjon som ledende sikkerhetsleverandør i Norden er vi avhengig av å tiltrekke oss, samt beholde dyktig arbeidskraft. Vi fokuserer derfor på å være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for våre medarbeidere.

For å kunne nå våre ambisiøse målsetninger og visjoner forventer vi kompetente medarbeidere som utøver stolthet, proaktivitet og trygghet i sitt arbeid. Dette setter krav til oss som arbeidsgiver. Våre medarbeidere skal føle seg delaktige og viktige. De skal ha rett kunnskap og erfaring. De skal ha et sterkt engasjement for arbeidet, med sikkerhet for øyet. Hvordan klarer CERTEGO å beholde, samt tiltrekke seg disse dyktige medarbeiderne?

Svaret ligger i visjonen: "vi skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for våre medarbeidere". Til tross for at vi forventer stor grad av selvstendighet hos våre medarbeidere, ønsker vi å legge til rette, samt gi muligheter for utvikling. Våre medarbeidere skal utvikle seg i takt med samfunnet, og ikke minst, i tråd med vår visjon. Det er kun på denne måten vi kan opprettholde posisjonen som ledende sikkerhetsleverandør i Norden.