Per Tore Pedersen, Sikkerhetstekniker med fagansvar

"Det er mange års kompetanse innad i konsernet noe som gjør at man har mye erfaring å spille på."

Per Tore Pedersen, Montør med fagansvar

Kan du fortelle om din reise i CERTEGO?

Jeg begynte som tekniker i 2000 og tok fagbrevet i låsesmedfaget i 2010. I denne perioden hadde jeg også ansvar for opplæring av lærlinger. Nå jobber jeg som montør med faglig ansvar i avdelingen i Harstad. I praksis så fungerer jeg som en alt-mulig-mann, hvor jeg like gjerne jobber i butikken som at jeg er ute på montasjeoppdrag hos kunder. Jeg trives godt med det.

Kan du fortelle hvilken stilling du har nå, og hva jobben din går ut på?

Jeg er montør med fagansvar, men i tillegg til å være ute på oppdrag varierer jeg det med å stå i butikken med kundebetjening, bygger låssystemer eller sliper nøkler. I tillegg har jeg ansvar for systemavdelingen. Vi er en av få avdelinger i CERTEGO som bygger låssystemene selv. Oppgavene som fagansvarlig innebærer hovedsakelig å veilede montørene i hvilke løsninger som er best egnet, hvilket utstyr som kreves, hvordan legge opp prosjekter og oppfølging av kundene.

Hva vil du si er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er å omgås med kunder og kollegaer. Jeg stortrives når jeg får ha mye kontakt med kundene. Videre så synes jeg det er et spennende yrke hvor man aldri blir utlært. Ingen dag er lik så man går aldri lei.

Hvordan har CERTEGO gitt deg mulighet for videreutvikling?

For å kunne bli fagansvarlig må man bli personlig medlem i Norske Låsesmeder. Dette gjør man ved å gå opp til en obligatorisk prøve. Av CERTEGO har jeg fått mulighet til å gjennomføre et systemløserkurs som er nødvendig for å kunne ta denne prøven, for å nevne noe.

Hvorfor vil du anbefale CERTEGO som arbeidsgiver?

Det er mange års kompetanse innad i konsernet noe som gjør at man har mye erfaring å spille på og flere å spørre til råds utover egen avdeling. Det er også veldig mange hjelpsomme folk i selskapet. Videre gir det trygghet å vite at man har et stort konsern i ryggen. CERTEGO er et selskap som vil sine medarbeidere alt vel.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!