John-Iver Ødegaard, Teamleder og Senior KAM

"CERTEGO ønsker at du skal lykkes og det satses på å utvikle medarbeidere."

john-iver-odegaard-320x320-sv

Kan du fortelle om din reise i CERTEGO?

Jeg begynte som trainee i CERTEGO og ASSA ABLOY i 2015. Trainee-programmet går over to år hvor man er utstasjonert på ulike avdelinger og i Norge, Europa og Skandinavia. Hensikten er at man skal få innblikk og erfaring i selskapets verdikjede og forretningsområder.

Etter å ha startet programmet i Norge dro jeg til Tyskland hvor jeg jobbet på eksportavdelingen til ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, med ansvar for utarbeidelse av markedsanalyse og lanseringsstrategi for to nye produkter. Deretter gikk turen tilbake til Norge og salgsrettet oppgaver. Avslutningsvis var jeg i Stockholm og i Danmark hvor jeg jobbet som Key Account Manager. Man kan si at trainee-programmet har vært veldig variert hvor jeg har fått prøve meg som salgsleder, markedsfører, montør, lagermedarbeider og butikkmedarbeider, for å nevne noe.

Kan du fortelle hvilken stilling du har nå, og hva jobben din går ut på?

Jeg jobber nå som Key Account Manager (KAM) på nasjonal avdeling. Jeg jobber da hovedsakelig med rammeavtaler mot storkunder, både nasjonale og lokale. I dette arbeidet følger det med en del forhandling. Ellers består jobben i stor grad av å finne gode løsninger for kundene. Jeg Jobber tett med avdelingene, leverandører og kunder for å påse at leveranser blir i henhold til avtale. En typisk arbeidsdag består av en del telefoner, noen timer på PC og reiser på kundemøter eller i avdelingene.

Hva vil du si er det beste med jobben din?

Jeg liker at jeg har frihet innenfor strategiske rammer. Med det mener jeg at jeg i stor grad får lov å bestemme veien til målet selv. Det at vi jobber som et team med felles salgsbudsjett gjør at vi drar nytte av hverandres erfaring og hjelper hverandre på prosjekter.

Hvordan har CERTEGO gitt deg mulighet for videreutvikling?

Det at jeg ble tatt opp i trainee-programmet med så god oppfølging, har gitt meg verdifull erfaring og innsikt i selskapet. Jeg opplever at CERTEGO ønsker at du skal lykkes og at de satser på å utvikle medarbeidere. I CERTEGO får jeg tett oppfølging av leder og HR, og det er mange karriereveier, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor vil du anbefale CERTEGO som arbeidsgiver?

CERTEGO er en bedrift som har kvalitet i både løsninger og produkter. Vi har et stort konsern i ryggen som utvikler nye løsninger, noe vi er stolte av å ta til markedet først. CERTEGO tar HMS på alvor og gir oss ansatte en sikkerhet i hverdagen. Rettferdig lønn og arbeidsvilkår er forhandlet frem i samråd med fagforeninger. Videre vil jeg si at det er gode muligheter for horisontale og vertikale forflytninger som gir utviklingsmuligheter internt. Det at vi er en del av CERTEGO Group gir også muligheter for å jobbe andre steder i Norden. CERTEGO er en trygg arbeidsgiver man kan ha livet ut, om man ønsker det.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!