Erik Bergan, Prosjektleder

"CERTEGO følger medarbeidernes livsløp ved at det tilrettelegges for utvikling i alle stadier i ansettelsesforholdet."

erik-bergan-320x320-sv

Kan du fortelle om din reise i CERTEGO?

Jeg har jobbet som låsesmed i mange år, helt siden jeg startet som lærling i 2002. De første årene jobbet jeg som montør og etter hvert fikk jeg mer ansvar. I 2012 gikk jobben over til mer fokus på ESS, hvor primæroppgavene var innenfor adgangskontroll og elektro mekanikk. I 2017 begynte jeg som Prosjektleder.

Kan du fortelle hvilken stilling du har nå, og hva jobben din går ut på?

Nå jobber jeg som prosjektleder. Jeg er involvert i alle prosjektets faser fra A-Å, noe som innebærer en del administrativt arbeide, men også at jeg er ute på prosjekt og monterer. Særlig involvert er jeg før fullskalatester og når vi har tidsfrister vi må overholde. I og med at jeg har mesterbrevet følger det med litt ekstra ansvar. Jeg er derfor fagleder på min avdeling i Drammen, hvor jeg har ansvaret for avdelingens lærlinger. Jeg er også medlem i opplæringsnemda i Buskerud hvor jeg er sensor for svenneprøver.

Hva vil du si er det beste med jobben din?

Det er sånn som sikkert alle sier, at det er varierte dager og at ingen dager er lik. Sannheten er at det faktisk er sånn! Det kan være fru Olsen som skal skifte lås, til kameraovervåkning i statsministerens bolig. Man går aldri lei. Ellers så er jeg en leder som liker å være der det skjer. Å få være delaktig i vellykkede prosjekter hvor kunden og konsulenten er fornøyd med resultatet gir veldig motivasjon. Jeg liker utrolig godt at jeg ikke må sitte hele dagen på kontor, men at jeg kan være der det skjer.

Hvordan har CERTEGO gitt deg mulighet for videreutvikling?

Utviklingsmulighetene har vært veldig bra. I tiden som ESS fikk jeg personlig medlemskap i låsesmedforeningen, de var også med og støttet meg da jeg tok Mesterbrevet i 2015. I CERTEGO støtter de deg med interne og eksterne kurs og jeg opplever at holdningen er: har du lyst og mulighet, får du lov! Jeg mener CERTEGO følger medarbeidernes livsløp ved at det tilrettelegges for utvikling i alle stadier i ansettelsesforholdet, alt fra unge lærlinger til de med spisskompetanse.

Hvorfor vil du anbefale CERTEGO som arbeidsgiver?

I CERTEGO ønsker man å være i forkant av utviklingen, jeg liker denne dynamikken. Det oppleves for meg profesjonelt at mange prosedyrer er standardiserte. Det betyr at kunden vil få omtrent samme service og løsning uavhengig av om du bor sør eller nord i landet. Min spisskompetanse er innenfor elektronikk og adgangssystemer og her synes jeg CERTEGO ligger langt fremme. I tillegg er det kjempegodt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer. CERTEGO-dagen, som er et kombinert faglig og sosial arrangement, er med å gi oss en ekstra puff og knytte bånd på tvers av avdelinger. Jeg har jobbet i bransjen i 17 år og stortrives.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!