Service-and-maintenance-1200x379

Gjenvinning av brukt IT-utstyr

80 % av CO₂-utslippene i livssyklusen til elektronisk utstyr forekommer i produksjon. Derfor er det viktig at så mye som mulig gjenbrukes før resten resirkuleres. CERTEGO samarbeider med Drig som sørger for at så mye av vårt brukte IT blir gjenbrukt, evt resirkulert for bruk i andre applikasjoner.

I 2022 leverte CERTEGO totalt 120 enheter hvorav 74 enheter ble gjenbrukt. Dette tilsvarer en andel på 62 %. Resten, ca. 56 kg, ble resirkulert.


"CERTEGO er blant de ledende selskapene i gjenbruk og resirkulering av IKT-utstyr og bidrar i høyeste grad til Drigs visjon om å akselerere skifte fra en bruk-og-kast-mentalitet i IT-bransjen til en mer bærekraftig utvikling. Sammen bidrar vi til å stoppe de enorme miljøutfordringene vi har belastet vår planet med."

Heidi Hammer,
Customer Success Manager hos Drig.

 

Pengene CERTEGO mottar for brukt IT-utstyr blir donert til WWF.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!