My project-1 (57)

Emballasje og avfall

Avfallshåndtering og bruk av emballasje er begge kritiske aspekter ved bærekraft, som påvirker både miljøet og vår fortjeneste. 

Den aller mest effektive måte å håndtere avfall på er derimot å redusere mengden generert i utgangspunktet. Dette kan oppnås gjennom gjenbruk av emballasjemateriale, men også ved gjenbruk av sylinderhus, bolter, fjærer og andre deler av løsninger ved å reparere den aktuelle delen i stedet for å erstatte hele løsningen.

Vi har utviklet en god måte å jobbe med resirkulering av avfall, restprodukter og utskifting av sikkerhetsløsninger under nye installasjoner.

Mål for 2023:
75 % av alle CERTEGO-filialer har implementert et godt system for avfallshåndtering for papir, plast, metall, elektrisk og restavfall.

Mål for 2025:
Alle CERTEGO-filialer har implementert et godt system for avfallshåndtering for papir, plast, metall, elektrisk og restavfall.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!