construction-entreprenour-security-1920x607

Støtte til entreprenører

Konsulenter og beskrivere hos CERTEGO bistår entreprenører og andre prosjekteringsansvarlige med prosjektering og produksjon av sikkerhetsløsninger i forbindelse med oppføring av nye og renovering av gamle bygninger.

Viktigheten av gode beslagsløsninger

CERTEGO produserer gjennomtenkte og riktige beslagsløsinger som forenkler bestillingen av dører knyttet til utfresninger og eventuelle forsterkninger. Vi anbefaler at vi får komme med så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen og skape en gjennomtenkt sikkerhetsløsning og totaløkonomi. Beslagløsningene gir riktig grunnlag for vurdering mellom flere leverandører, kvalitetsnivåer og mengder. Vi hjelper til med å avklare grensesnittet mellom de ulike fagene som skal jobbe opp mot samme dørmiljø. Beslaglisten sikrer at gjeldene regler og forskrifter med hensyn til brann, rømning og innbruddssikring blir ivaretatt.

Løsninger tilpasset offentlige krav og pålegg

Vi leverer Forvaltning, Drift og Vedlikeholds dokumentasjon (FDV) til de av våre kunder som trenger dette. Det anbefales å ha denne dokumentasjonen da den ved aktivt bruk bidrar til å ivareta levetid og funksjonalitet på valgte løsninger. CERTEGO sørger for at sikkerhetsløsninger er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, pålegg, retningslinjer og anbefalinger gitt av blant annet:

FG  – Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd
DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NSR – Næringslivets sikkerhetsråd
KRD – Kommunal- og regionaldepartementet
NS – Nasjonal standard

Kontakt CERTEGO for hjelp til å ta frem den optimale sikkerhetsløsningen.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!