Architects-and-designers-2-1920x607

Støtte til arkitekter og konsulenter

Konsulenter og beskrivere hos CERTEGO bistår arkitekter og andre prosjekteringsansvarlige med rådgivning, utvikling og produksjon av sikkerhetsløsninger i forbindelse med oppføring av nybygg og renovering av gamle bygninger.

Ved å tenke en komplett beslagplan allerede i prosjekteringsfasen på et nybygg eller en renovering, sikrer man optimal harmoni mellom design, funksjonalitet og sikkerhet. Man sikrer også løsninger som er skreddersydd til byggets behov. Det kan for eksempel handle om brannsikkerhet, tilgjenglighet for bevegelseshemmede og utrømning. Eller energibesparende elektronikk og dørautomatikk i selve dørløsningen.

Maksimal nytte og effekt av beslaglister

Hjelp og veiledning til utforming av beslaglister fra start til slutt minimerer også risikoen for eventuelle feilinstallasjoner og gir maksimal glede og nytte av lås- og beslagløsningene. CERTEGO har en egen avdeling som bistår med prosjekthjelp og beskrivertjenester

For et optimalt grensesnitt

For å ivareta optimalt grensesnitt i dørmiljøene, kreves det til enhver tid at de tekniske løsningene er samkoordinert mellom de ulike fagene knyttet til dørmiljøet. Dette er vi behjelpelige til å få på plass under fremdriftsplanleggingen og under selve installasjonen av sikkerhetsløsningen.

Consulting-and-design-800x450

Kontakt oss om din sikkerhetsløsning


CERTEGO har en egen beskriver- og konsulentavdeling som bistår med prosjekthjelp og beskrivertjenester knyttet til sikkerhetsløsninger.

 

Les mer
Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!