My project-1 (53)

 

 

Slik jobber CERTEGO med bærekraft

"Jeg er ansvarlig" er en av våre kjerneverdier og en integrert del av vår foretningsfilosofi. For oss handler bærekraft om ansvarlighet  - om å ta ansvar. Ansvar for skape et godt og trygt arbeidsmiljø, ta klimavennlige valg og å bygge en solid og langsiktig lønnsom organisasjon. Vårt mål er å bli det mest ansvarlige selskapet i vår bransje, en frontfigur innen bærekraft. Som bransjeleder kan vi bidra til en sikrere og mer bærekraftig verden.

I 2022 gjennomførte vi vår første vesentlighetsanalyse. Den ga oss en bedre forståelse av påvirkningen vi har i verdikjeden og av forventningene våre interessenter har til oss i et bærekraftperspektiv. Innsikten fra analysen hjalp oss til å prioritere fokusområder, velge mål, nøkkeltall og forbedringsaktiviteter og danner grunnlaget for vår strategi og rammeverk innen bærekraft. 

Vårt bærekraftarbeid er delt opp i 3 områder Miljø, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). Innen for disse områdene har vi kartlagt 7 prioriterte fokusområder som kritiske for vårt bærekraftsarbeid fremover.

Les mer om våre aktiviteter innenfor disse områdene her på siden eller i vår bærekraftrapport for 2022.

Sustainability Report 2022 smal50

sitat joakim
My project-1 (42)

Sosialt ansvar

CERTEGOs suksess er basert på kompetente, engasjerte og motiverte mennesker. Vi jobber for å være en arbeidsplass som tilbyr et godt, sunt og trygt arbeidsmiljø hvor man har mulighet til å utvikle ferdigheter og lære nye ting. Folka våre er det viktigste vi har i CERTEGO, og deres helse, sikkerhet og trivsel er helt grunnleggende for oss. 

Les mer
My project-1 (45)

Miljøansvar

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er avgjørende at vi alle tar grep for å redusere vår negative påvirkning. Våre største utslipp kommer fra transport og vi måler klimagassutslipp i Scope 1 og 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). I 2023 vil vi i tillegg begynne å måle utslipp i Scope 3 (de indirekte utslippene knyttet til kjøp av varer og tjenester fra leverandører). 

Les mer
My project-1 (43)

Virksomhetsansvar

Vi ønsker en åpen bedriftskultur, med høye etiske standarder basert på respekt og samarbeid. CERTEGO har nulltoleranse for handlinger som diskriminering, trakassering, kriminalitet, korrupsjon og miljøbrudd, og vi forventer det samme fra våre partnere. Virksomhetsansvar for oss er å bygge en langsiktig, lønnsom og etisk forsvarlig organisasjon. 

Les mer
My project-1 (38)

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om områdene vi har identifisert som mest relevante for CERTEGOs virksomhet og målene vi kan bidra mest på. 

Les mer
My project-1 (37)

Åpenhetsloven

CERTEGO jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i vår egen virksomhet og i hele vår verdikjede. Vi jobber nå med en ny redegjørelse som straks blir publisert.

Les mer
My project-1 (33)

CEO har ordet

I august 2022 ble Jonas Granath utnevnt til ny CEO for CERTEGO Group. Les om hans reise så langt og hvilke grep vi nå gjør for at CERTEGO skal bli bransjens mest ansvarlige bedrift og sammen skape en trygg og bærekraftig fremtid.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!