My project-1 (53)

 

 

Slik jobber CERTEGO med bærekraft

hållbarhetsrapport

Vår bærekraftsrapport for 2023

I løpet av 2023 intensiverte CERTEGO sitt fokus på bærekraftsspørsmål, noe som ble markert med publiseringen av en ny rapport. Rapporten kaster lys over hvordan selskapet omformer sin organisasjon for å nå sine bærekraftsmål, som inkluderer alt fra medarbeidernes velvære til reduserte klimagassutslipp

Les mer
My project-1 (42)

Sosialt ansvar

CERTEGOs suksess er basert på kompetente, engasjerte og motiverte mennesker. Vi jobber for å være en arbeidsplass som tilbyr et godt, sunt og trygt arbeidsmiljø hvor man har mulighet til å utvikle ferdigheter og lære nye ting. Folka våre er det viktigste vi har i CERTEGO, og deres helse, sikkerhet og trivsel er helt grunnleggende for oss. 

Les mer
My project-1 (45)

Miljøansvar

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er avgjørende at vi alle tar grep for å redusere vår negative påvirkning. Våre største utslipp kommer fra transport og vi måler klimagassutslipp i Scope 1 og 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). I 2023 vil vi i tillegg begynne å måle utslipp i Scope 3 (de indirekte utslippene knyttet til kjøp av varer og tjenester fra leverandører). 

Les mer
My project-1 (43)

Virksomhetsansvar

Vi ønsker en åpen bedriftskultur, med høye etiske standarder basert på respekt og samarbeid. CERTEGO har nulltoleranse for handlinger som diskriminering, trakassering, kriminalitet, korrupsjon og miljøbrudd, og vi forventer det samme fra våre partnere. Virksomhetsansvar for oss er å bygge en langsiktig, lønnsom og etisk forsvarlig organisasjon. 

Les mer
My project-1 (38)

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om områdene vi har identifisert som mest relevante for CERTEGOs virksomhet og målene vi kan bidra mest på. 

Les mer
My project-1 (37)

Åpenhetsloven

CERTEGO jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i vår egen virksomhet og i hele vår verdikjede. Vi jobber nå med en ny redegjørelse som straks blir publisert.

Les mer
My project-1 (33)

CEO har ordet

I august 2022 ble Jonas Granath utnevnt til ny CEO for CERTEGO Group. Les om hans reise så langt og hvilke grep vi nå gjør for at CERTEGO skal bli bransjens mest ansvarlige bedrift og sammen skape en trygg og bærekraftig fremtid.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!