CERTEGO tenker sikkerhet i hverdagen

CERTEGO tenker sikkerhet i hverdagen og ser på samspill mellom aktører i bransjen som en viktig del av fremtiden. Vi kan ikke alle være best på alt, men sammen kan vi bli best på helheten som skal sikre våre medborgere.

CERTEGO tenker sikkerhet i hverdagen og ser på samspill mellom aktører i bransjen som en viktig del av fremtiden. Vi kan ikke alle være best på alt, men sammen kan vi bli best på helheten som skal sikre våre medborgere.

Riktige løsninger sett opp mot oppdraget betegner vi som en viktig del av leveransen til våre sluttbrukere.

Mer sikkerhet i avisen, no. 30.6  Sammfunnssikkerhet og beredskap.