Vi har oppdatert våre salgs- og leveringsbetingelser

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene så langt ikke annet er skriftlig avtalt.

For salg til forbruker gjelder disse salgs- og leveringsbetingelser såfremt ikke annet følger av ufravikelig forbrukerlovgivning.
Våre kunder plikter selv å gjøre seg kjent med disse betingelsene.

Du finner dem her.