CERTEGOs ledelse

Vi er virksomme lokalt og nasjonalt i Norge og i de respektive landene, med en overordnet nordisk ledelse. Her presenterer vi den overordnede ledergruppen for CERTEGO Group.

Lars Nilsson

adm.dir. for CERTEGO Scandinavia
Tlf: +46 (0)73 051 17 40
lars.g.nilsson@certego.se

Rolf Gunnar Reisænen

adm.dir. for CERTEGO Norge
Tlf: +47 951 94 200
rolf.gunnar.reisenen@certego.no

Tobias Eriksson

adm.dir. for CERTEGO Sverige
Tlf: +46 (0)21 109 766
tobias.eriksson@certego.se

Jesper Mølbach Thomsen

adm.dir. for CERTEGO Danmark
Tlf: +45 205 300 47
jesper.thomsen@certego.dk

Anna Benerdal Persson

Head of HR CERTEGO Scandinavia
Tlf: +46 76 775 91 28
anna.benerdal.persson@certego.se

Joakim Halfwordson

Head of Business Development CERTEGO Scandinavia
Tlf: +46 (0)70 621 81 25
joakim.halfwordson@certego.se

Kjartan Austrått

CFO CERTEGO Scandinavia
Tlf: +47 969 45 462
kjartan.austratt@certego.se