CERTEGOs ledelse

Vi er virksomme lokalt og nasjonalt i Norge og i de respektive landene, med en overordnet nordisk ledelse. Her presenterer vi den overordnede ledergruppen for CERTEGO Group.

Lars Nilsson, adm.dir. for CERTEGO Group

Lars Nilsson, adm.dir. for CERTEGO Group

Rolf Gunnar Reisænen, adm.dir. for CERTEGO Norge

Rolf Gunnar Reisænen, adm.dir. for CERTEGO Norge

Tobias Eriksson, adm.dir. for CERTEGO Sverige

Tobias Eriksson, adm.dir. for CERTEGO Sverige

Jesper Thomsen, adm.dir. for CERTEGO Danmark