CERTEGOs ledelse

Vi er virksomme lokalt og nasjonalt i Norge og i de respektive landene, med en overordnet nordisk ledelse. Her presenterer vi den overordnede ledergruppen for CERTEGO Group.

Rolf Gunnar Reisænen


Rolf Gunnar Reisænen er adm.dir. for CERTEGO Norge

Oddvar Ness


Oddvar Ness er økonomisjef for CERTEGO Norge

Tobias Eriksson

Tobias Eriksson er adm.dir. for CERTEGO Sverige
Tobias Eriksson er adm.dir. for CERTEGO Sverige

Mikael Fändrik


Mikael Fändrik er økonomisjef for CERTEGO Sverige

Henrik Falshøj


Henrik Falshøj er adm.dir. for CERTEGO Danmark

Lars Hansen


Lars Hansen er økonomisjef for CERTEGO Danmark