CERTEGOs ledelse

Vi er virksomme lokalt og nasjonalt i Norge og i de respektive landene, med en overordnet nordisk ledelse. Her presenterer vi den overordnede ledergruppen for CERTEGO Group.

Lars Nilsson

adm.dir. for CERTEGO Group
Tlf: +46 73 051 17 40
lars.g.nilsson@certego.se

Rolf Gunnar Reisænen

adm.dir. for CERTEGO Norge
Tlf: +47 951 94 200
rolf.gunnar.reisenen@certego.no

Kaarlo Kankkunen

adm.dir. for CERTEGO Finland
Tlf: +358503284169
kaarlo.kankkunen@certego.fi

Tobias Eriksson

adm.dir. for CERTEGO Sverige
Tlf: +46 21 109 766
tobias.eriksson@certego.se

Jesper Mølbach Thomsen

adm.dir. for CERTEGO Danmark
Tlf: +45 205 300 47
jesper.thomsen@certego.dk

Anders Rundgren

Chief Financial Officer CERTEGO Group

Tlf: +46 702 22 62 44
anders.rundgren@certego.se

Lena Tollerz Törn

Chief Information Officer CERTEGO Group

lena.tollerztorn@certego.se

Anna Benerdal Persson

Head of HR CERTEGO Group
Tlf: +46 76 775 91 28
anna.benerdal.persson@certego.se

Joakim Halfwordson

Head of Business Development CERTEGO Group
Tlf: +46 70 621 81 25
joakim.halfwordson@certego.se

Kjartan Austrått