System

Behovet for sikkerhet varier stort, både mellom ulike bygninger og ulike soner i det enkelte bygg.

Påse at du til enhver tid har et låsesystem som er sikkert og godt ivaretatt. Nyere sylinder og systemtyper er utviklet med juridisk beskyttelse i patenter.

Det finnes flere ulike typer av låser der det benyttes låsesylinder.Om du har en balkongdør, ytterdør, sikkerhetsdør eller annen type dør er det et behov for et sylindersystem. Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen som passer ditt behov.

For nærmere informasjon om de forskjellige systemvariantene kan du kontakte en av våre avdelinger eller ringe 09145 for å bli satt over til aktuell avdeling.