Nasjonale og Skandinaviske kunder

Som en komplett leverandør av helhetsløsninger innen sikkerhet er vi rett samarbeidspartner for deg som har virksomhet i store deler eller hele Norge, også Norden.

Til sammen med våre søsterselskap og samarbeidspartnere er vår dekningsgrad i Norge og Norden nærmest komplett.

Kundetjeneste

Vi har som mål at du som kunde enkelt skal komme i kontakt med oss (for akutte oppdrag ring servicetjeneste på tlf 09145). Våre nasjonale avtalekunder tildeles egne dedikerte kontaktpersoner for oppfølging og drift.

Sentral organisering

Som nasjonal eller Nordisk kunde har du et nært samarbeid med en sentral kontaktperson, som via tydelige rutiner overleverer aktuelle oppdrag til lokal utførende avdeling. Sentral kontaktperson sikkerstiller at oppdragene utføres på en effektiv og sikker måte.

 • Sentral bearbeiding sikkerstiller standardiserte og like løsninger mellom utførende avdelinger.
 • Kostnadseffektiviteten øker gjennom sentral håndtering av prosjekter.
 • Komplette underlag for ulike løsninger overleveres til lokale avdelinger.
 • En lokal prosjektorganisasjon tar ansvaret for at installasjon og oppfølging utføres i henhold til spesifisert løsning og fnksjonskrav.

Vi bidrar med kompetanse gjennom hele sikkerhetsleveransen

 • Gjennomføring av behovsanalyse.
 • Prosjektering av kundetilpassede løsninger
 • Driftsetting og opplæring etter kundekrav på funksjon og standard.
 • Forutsigbare leveringstider.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Tydelige og få kommunikasjonsveier.
 • Service, vedlikehold og support etter avtalte intervaller.
 • Vaktordning.

Prosess i detaljer

Prosjektering

Vi vil forenkle dine valg i å tilby riktig funksjon på din sikkerhetsløsning. Med en komplett produktbredde fra ledende fabrikater arbeider vi med åpne systemer for beste fleksibilitet.

Som avtalekunde har du tilgang til kompetanse innen rådgivning og hjelp knyttet til prosjektering av tilbygg eller nybygg.

Prosjektledelse

Etter utført prosjektering sammenstiller sentral kalkulatør all nødvendig dokumentasjon og overleverer til lokal avdeling i de tilfeller det er aktuelt.

Lokal avdeling tar ansvaret for at utførende oppgaver oppfyller de stilte krav, funksjoner og regelverk.

Salg

Kommunikasjon knyttet til avtalespørsmål og avrop skjer via den nasjonale eller nordiske salgsavdelingen. Løpende spørsmål rundt pågående eller kommende prosjekter håndteres av salgskoordinator som har direkte kontakt med utførende team, bygg, eiendomsforvaltere og prosjektledere hos deg som kunde.

Kontakt oss