Nyansatt i CERTEGO

CERTEGO ønsker hvert år velkommen til flere nye medarbeidere. Samtlige skal føle seg velkommen og verdsatt. Dette sikrer vi gjennom best mulig tilpasning, opplæring og oppfølging. Vårt mål er at du som nyansatt, raskt skal være effektiv og kompetent i ditt daglige virke.

Velkomstpakke til nyansatte

Før du entrer selskapet har vi allerede begynt med planleggingen. Når du starter hos oss skal du få en velkomstpakke og fin oppmerksomhet. Vi legger til rette for at alle tilganger, eventuelle arbeidsklær, dokumenter, kontorrekvisita og teknisk utstyr er på plass.

I løpet av dine første dager skal du gjennom en hovedintroduksjon til selskapet, samt vårt moderselskap, ved blant annet å lære om selskapets visjon, forretningsidé, målsetninger og retningslinjer. Du skal få en god introduksjon til avdelingen din og dine nærmeste kollegaer. I tillegg ønsker vi å inkludere deg ved at du selv er med på å tilpasse din egen opplæringsplan. Det er du som best kjenner til dine forutsetninger. På den måten sikrer vi at de neste månedene av opplæringen er individuelt tilpasset og derav effektiv, samt relevant.

Introduksjonsfase med støtte av leder

Din leder har en viktig rolle, som overordnet ansvarlig for din introduksjon og opplæring. Videre er leder ansvarlig for at dere skal gjennomføre minimum to oppfølgings- /statussamtaler i løpet av prøvetiden. I tillegg skal leder bidra med god tilrettelegging og støtte i hele perioden.

Målet med introduksjonsfasen og prøvetiden er at du som nyansatt skal få en profesjonell og grundig introduksjon til selskapet, både teoretisk, faglig og sosialt. Vi ønsker at du skal trives, samt kunne raskt være produktiv og effektiv i ditt arbeid. Sammen skal vi skape resultater!