Svein Arne Berg, Prosjektingeniør og Montasjeleder

Jeg har blitt tildelt og fått lov til å ta ansvar fra starten av mitt ansettelsesforhold. I CERTEGO kommer man langt med en positiv innstilling.

Kan du fortelle om din historie i CERTEGO?

Jeg begynte i CERTEGO, den gang Låsgruppen, for tre og et halvt år siden, nærmere bestemt november 2011. Den gangen jobbet jeg som Montør og deltok mye i prosjektarbeid. Etter ca et år i bedriften begynte jeg som voksenlærling. I 2014 fikk jeg jobb som Prosjektingeniør i selskapet i tillegg til at jeg tidvis også opererte som Montør. På slutten av 2014 fikk jeg tilbud om å tre inn i en delt rolle, som Prosjektingeniør og Montasjeleder, en rolle jeg trives meget godt i.

Hva jobber du som og hva går jobben din ut på?

Som nevnt jobber jeg i dag både som Prosjektingeniør og Montasjeleder. Som Montasjeleder har jeg ansvaret for planlegging, koordinering og ressurstildeling på prosjekter, mens jeg som Prosjektingeniør har ansvaret for prosjektgjennomføringen, helt fra avtaleinngåelse til ferdigstillelse og overlevering til kunde.

Hva vil du si er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er arbeidsmiljøet og kollegaene mine. Og ikke minst, det faktum at jeg daglig får bryne meg på nye utfordringer – jeg utvikler meg!

Hvordan har CERTEGO gitt deg mulighet for videreutvikling?

Jeg har blitt tildelt og fått lov til å ta ansvar fra starten av mitt ansettelsesforhold. I CERTEGO kommer man langt med en positiv innstilling og et stort pågangsmot. Jeg har hatt en bratt læringskurve fra første dag, og derav fått muligheter til å "klatre" i systemet.

Hvorfor vil du anbefale CERTEGO som arbeidsgiver?

CERTEGO er en solid og trygg arbeidsgiver. Som følge av å være en del av et verdensomspennende konsern, ASSA ABLOY har vi tilgang til stordriftsfordeler, som eksempelvis intern kursing, innleie av montører, samt innkjøpsfordeler. Vi har en stor og seriøs eier i ryggen, som er opptatt av at regler og forskrifter blir fulgt. I tillegg har vi et meget godt kollegialt samhold, hvor godt humør står i fokus.