Frode Skinstad, Salgskonsulent og Låsesmedmester

Møt Frode Skinstad, Salgskonsulent og Låsesmedmester hos CERTEGO. Han syns at det beste med jobben hans er at den er variert og spennende.

Kan du fortelle om din historie i CERTEGO?

Jeg begynte som Montør i CERTEGO i 2004. Her fikk jeg prøvd meg på det meste, fra enkle mekaniske installasjoner til elektroniske adgangssystemer og alarm. Etterhvert fikk jeg ansvaret som Montørbas på flere store prosjekter, noe som var meget utfordrende og spennende. I tillegg tok meg svennebrevet, etter å ha opparbeidet meg tilfredsstillende praksis i låsesmedfaget. To og et halvt år senere startet jeg på Mesterutdannelsen som jeg fullførte i 2014.

Hva jobber du som og hva går jobben din ut på?

I dag jobber jeg som Salgskonsulent. Hovedoppgavene består av å beskrive, samt gi tilbud på små og store prosjekter, for deretter å prosjektere og gjennomføre noen av jobbene. Jobbene er varierte, som tilsier sikkerhetsløsninger av mange forskjellige slag, alt fra småjobber til privatkunder til byggeprosjekter for entreprenører. I tillegg har jeg faglig ansvar for lærlinger i avd. Trondheim. Jeg er også med i Produktgruppen for elektromekaniske, samt mekaniske produkter, der jeg får anledning til å påvirke og utvikle gode løsninger sammen med mange andre flinke medarbeidere.

Hva vil du si er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er at den er variert og spennende. Det er små og store utfordringer hver dag. Jeg får ansvar utover de primære arbeidsoppgavene til en Salgskonsulent gjennom lærlingordningen og faglige arbeidsgrupper. Jeg har mye kundekontakt, noe jeg setter stor pris på. I tillegg har jeg et stort nettverk i konsernet med flinke og gode kollegaer.

Hvordan har CERTEGO gitt deg muligheter for videreutvikling?

Jeg har videreutviklet meg ved å ta svenne- og mesterbrev, takket være støtte fra arbeidsgiver. Mesterbrevutdanningen var veldig lærerik og gir god nytteeffekt i det daglige arbeidet.

Hvorfor vil du anbefale CERTEGO som arbeidsgiver?

CERTEGO er en seriøs og solid arbeidsgiver, som gir ansatte muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon og videreutvikling.