Erlend Hallstensen, Montør og Låsesmedmester

"CERTEGO har støttet karrieren min med kompetanseutvikling gjennom mesterutdannelse, ulike kurs, faglige forum, samt kompetansedeling."

Kan du fortelle om din historie i CERTEGO?

Erlend Hallstensen, Montør og Låsesmedmester CERTEGO.Jeg har alltid vært interessert i nøkler og lås. Derfor har jeg også alltid tenkt på å bli låsesmed. Etter fullført allmenne fag skiftet jeg studieretning. To år med mekaniske og elektromekaniske fag ble fortsettelsen på løpet. Samtidig som jeg gikk på skolen var jeg i kontakt med Tromsø Låsservice hvor jeg maste meg til en læreplass. I 2002 ble jeg lærling. I 2004 bestod jeg svenneprøven og ble dermed Låsesmed(svenn). Tromsø Låsservice ble samme år kjøpt opp av Låsgruppen. I 2005 ble jeg personlig medlem i Foreningen Norske Låsesmeder. Underveis har jeg supplert kunnskapen med ulike kurs. I 2012 begynte jeg på to-årig deltids mesterskole. I 2012 ble jeg Låsesmedmester. I 2013 ble jeg godkjent som faglig leder for lærlinger, og har også vært sensor for teoretiske fagprøver.

Hva jobber du som og hva går jobben din ut på?

Jeg jobber som Montør ved avdeling Tromsø og er også Låsesmedmester. Jeg monterer, samt tilbyr service av låser, dørlukkere, og strengt tatt, det meste som kan monteres på eller ved dørene. Jeg arbeider også med service på safer og hvelv. I tillegg bruker jeg noe tid på å prosjektere mekaniske og elektromekaniske løsninger sammen med de andre montørene og konsulentene våre. Det er viktig at vi med lang erfaring deler kunnskapen vår, slik at vi kan utarbeide den beste løsningen for kunden.

Hva vil du si er det beste med jobben din?

Jeg får jobbe med lås! I tillegg, er jobben som Montør ensbetydende med en meget variert hverdag. Vi har et vidt produktspekter og faglige utfordringer innenfor mange fagområder. Vi har også en meget variert kundemasse, som tilsier at vi får se og oppleve mange ulike steder, alt fra safer i nedlagte forsvarsanlegg til restaurerte låser i verneverdige bygg. Det er vel ikke uten grunn at jeg får tildelt mange av de litt sære utfordringene innen lås og beslag i CERTEGO.

Hvordan har CERTEGO gitt deg mulighet for videreutvikling?

CERTEGO støttet mesterutdannelsen min, mot plikttid etter endt utdannelse. Jeg har også vært på ulike kurs for å utvikle meg faglig. I hverdagen har jeg deltatt i ulike forum som gir meg mulighet til å påvirke bedriften innen arbeidsmiljø, produktløsninger og ansattes forhold til bedriften. Videreutvikling har jeg fått gjennom å holde kurs - dele min kunnskap til andre i bedriften.

Hvorfor vil du anbefale CERTEGO som arbeidsgiver?

CERTEGO er en landsdekkende leverandør innen sikkerhet, både mekanisk, elektromekanisk og andre elektroniske sikkerhetsløsninger. At vi er gode innen alle disse sikkerhetsområdene, gjør at vi kan levere komplette løsninger fra A til Å. Det mener jeg gir CERTEGO fordeler i en ellers ganske så oppdelt sikkerhetsverden. I tillegg tilbyr CERTEGO, en SIKKER jobb; alle har dør og alle har et behov, samt et ønske om å sikre seg og sine verdier. Videre, så er det en trivelig stemning i avdelingene rundt om i Norge, og strukturen gir rom for å bli hørt og sett i hverdagen. Og ikke minst, vi er Norges største låsesmedbedrift. Vi er eid av ASSA ABLOY, verdens største leverandør innen sikkerhet. Begge deler gir oss muskler til å prøve nye løsninger.