CERTEGOs ledelse i Skandinavia

Vi er virksomme lokalt og nasjonalt i de respektive landene, med en overordnet nordisk ledelse. Her presenterer vi den overordnede ledergruppen for CERTEGO i Norden.

Tony Andersson

Tony Andersson er adm.dir. for CERTEGO Group
Tony Andersson er adm.dir. for CERTEGO Group

Hilde Lise Nordahl


Hilde Lise Nordahl er adm.dir. for CERTEGO Norge

Oddvar Ness


Oddvar Ness er økonomisjef for CERTEGO Norge

Tobias Eriksson

Tobias Eriksson er adm.dir. for CERTEGO Sverige
Tobias Eriksson er adm.dir. for CERTEGO Sverige

Victoria Andersson

Victoria Andersson er økonomisjef for CERTEGO Sverige
Victoria Andersson er økonomisjef for Sverige

Henrik Falshøj

Henrik Falshøj er adm.dir. for CERTEGO Danmark
Henrik Falshøj er adm.dir. for CERTEGO Danmark

Lars Hansen

Lars Hansen er økonomisjef for CERTEGO Danmark
Lars Hansen er økonomisjef for CERTEGO Danmark