Veiledning Aperio

Lås opp dør:

Vis tag, døra låser seg opp.

Lås dør:

Vis tag, vent til det grønne lyset har slukket, vis tag igjen. Døren låser.

 

For English, Click here

 

Mer informasjon om låsen klikk her